• Montekid
Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect. Dr. Montessorinin Metodu - Montekid
  • Montekid

Dr. Montessorinin Metodu

Maria Montessori

„Ben bir düşünce doğurmadım, yalnızca bir şeyi keşfettim: çocuğu“.

Dr. Montessori

 

 

Montessori yöntemi , Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilmiştir. Montessori yöntemi, eğitimin doğal bir süreç olduğunu vurgular ve çocuğun kendi iç sesini dinleyerek hareket edeceğine, böylece hem kendi kendini denetlemeyi hem de öğrenmeyi gerçekleştireceğine inanır. Montessori yaklaşımında, çocuklara araştırma, deneme, hata yapma ve hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için onlara fırsatlar tanınır. Çocuklar hazırlanmış bir çevrede, Maria Montessori’nin geliştirdiği öğretici materyallerle hem yalnız başlarına, hem akranları ve yetişkinlerle birlikte yaşadığı deneyimler sayesinde anlama, öğrenme ve bilmenin zevkini tadarlar.

Montessori sınıfında çocuk hangi etkinliği istediğine ve o materyalle ne kadar „çalışacağına“ kendi karar verir. Serbest karar vermek, çocuğu içinden gelen bir disipline sokar ve bunun sonucunda sınıfta sakin ve huzurlu bir atmosfer oluşur.

Montessori Pedagojisi bireysel zekaya dayalı ve yaratıcı problem çözme becerisini teşvik ve talep eder. O, kendi ayaklarının üzerinde durmayı ve bağımsızlığı eğitir. Amaç güçlü bir kişilik ve öz denetimin oluşmasıdır.

Günümüzde Maria Montessori’nin kararlarını ve keşiflerini yeni beyin araştırmaları (Prof. Gerald Huether, Prof.  Dr.  Manfred Spitzer, Prof. Dr. Gerhard Roth, vb) ve psikolojik  araştırmalar (Mihaly Cszikszentmihalyi vb.) bir çok kez doğrulamıştır.

Montessori gelişim basamaklarının önemi üzerinde durur ve gelişimi 0-3, 3- 6, 6-12 ve 12-18 yaş olarak basamaklandırır. Her basamağın kendine özgü duyarlılıkları, gereksinimleri ve özellikleri vardır. Bu duyarlılık dönemlerinde çocuk yetişkinin bilinçli zihninden farkli olarak „emici zihin“ olarak adlandırılan bilinçsiz bir aşamada öğrenir.  Çocuklar bu duyarlılık dönemlerinde konuları çok daha kolaylıkla öğrenebileceği için Dr. Montessori tarafından özel olarak tasarlanmış materyaller sunulur. Basitten zora, somuttan soyuta aşamalı bir biçimde düzenlenmiş ve çocuğun hata kontrolü yapmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilen materyaller aşağıdakilerdir:

 

  • Günlük Yaşam becerileri Günlük Yaşam becerileri

  • Duyusal materiyaller Duyusal materiyaller

  • Dil Mataryaller Dil Mataryaller

  • Matematik materyaller Matematik materyaller

  • Kozmik egitim Kozmik egitim

 

 

Bana söylersen unutabilirim,

Gösterirsen anımsayabilirim,

Ama beni de katarsan anlarım.

                              Konfüçyüs

 

 

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.